Make your own free website on Tripod.com
SULLAY


Een informatieve (semi-)documentaire rond de uit Siërra Leone afkomstige gehandicapte tiener Sullay met als doel de wereld eenduidig te informeren over met name zijn bijna onwaarschijnlijk optimistische levensvisie ten aanzien van leven met een zwaar fysieke handicap in een in oorlog verkerend ontwikkelingsland. Vanuit zijn point of view en door zijn eigen commentaar wordt getracht de wereld te overtuigen van de fundamentele problematiek van Afrikaanse ontwikkelingslanden en hoe wij, de rijke Westerse landen, anders moeten omgaan met het bieden van zogenaamde ontwikkelingshulp. De film ademt een uiterst positieve sfeer en dwingt respect af voor de wijze waarop een verder anonieme burgerjongen zijn lot weet op te pakken en deze weet te vertalen in een ongekende positieve kijk op zijn realiteit. Hij leidt ons rond langs de zeer diverse karaktereigenschappen van zijn oorspronkelijke cultuur en die van andere Afrikaanse landen, waar opvallend genoeg alleen tijdens voetbalwedstrijden de oorlog en ellende even wordt vergeten. Sullay’s interesse in de laptop van onze productie assistent doet hem inzien dat dit misschien wel de bron kan zijn waaruit het toekomstperspectief van kinderen drastisch verbeterd zou kunnen worden. Communicatie het keyword is voor een betere toekomst. Legt hij via deze laptop of met behulp van de crew contact met Microsoft (Bill Gates)?


BACK