Make your own free website on Tripod.com
DROPPING


Dropping is een spectaculair televisieprogramma vol spanning en onvoorspelbaarheid. Gebaseerd op het oermenselijk jaagmotief, zelfredzaamheid in (semi-) ongecontroleerde situaties, inventiviteit en zin voor avontuur.
Een multimediaperformance en – experience.
Per aflevering worden drie teams van twee personen ergens in een straal van 1200 kilometer buiten Amsterdam gedropt in “the middle of nowhere”. Met elk team gaat een cameraman mee die alles registreert, maar verder op geen enkele wijze deelneemt aan de zoektocht terug. Het team dat als eerste binnen 48 uur terug is in Amsterdam, is winnaar van de aflevering.


BACK